Truyện cười: Khỏe như trâu


Vợ bảo:

– Mọi hôm anh khỏe như trâu ấy, mà nay về nhà cứ nằm dài thườn thượt, bảo làm gì cũng không chịu là thế nào?

Anh chồng nói:

– Thì cô tính, trâu cũng phải có lúc ốm chứ.

Chị vợ đáp lại:

– Sao ốm đau mà không chịu nói cho người ta biết?

Ông chồng thở dài:

– Trời ơi, đã là trâu thì còn nói gì được.

Xem thêm: